Tri bogotražitelja

Zvijezda koja je upućivala na dijete Isusa ne upravlja njime, već Dijete upravlja zvijezdom. Drugim riječima, Bog koji se pojavio i rodio u štalici je veći od svih sila ovoga svijeta i vrijedi neizmjerno više od cijeloga svemira

        Iz Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

’A ti, Betleheme,zemljo Judina!

Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim

jer iz tebe će izaći vladalac

koji će pāsti narod moj – Izraela!’«

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.


        Sveta tri kralja su svakako među najmisterioznijim osobama Novoga zavjeta. Zapravo tri mudraca (magoi) koji su došli s istoka, odnosno Baltazar, Melkior i Gašpar kako ih naziva predaja, zovemo kraljevima iščitavajući psalam 72.

        Malo povijesti: mudraci, tj. magi (magoi) su, prema značenju te riječi, bili pripadnici perzijske svećeničke kaste dok su u antičkoj Grčkoj shvaćeni kao filozofi i 'glasnici istinske religije'. Također su bili vrhunski istraživači i zvjezdoznanci, a na istoku, odnosno u Babilonu, bilo je središte znanstvenog proučavanja zvijezda.

        Nadalje, kako nam papa Benedikt objašnjava, stvarno Kristovo rođenje bismo trebali smjestiti nekoliko godina unazad (7.-6. g. pr. Kr.), jer je došlo do pogreške u računanju vremena, a znamo da se u to vrijeme zbila konjunkcija planeta Jupitera i Saturna kojoj može pridoći još i supernova – velika eksplozija, razvijanje žarke svjetlosti kroz duži period. Same te činjenice još uvijek nisu dovoljne da bi se zaključilo da je rođen kralj u Betlehemu.

        Međutim, prema povijesnim izvorima znamo da su tada kružila iščekivanja po kojima će gospodar svijeta izići iz Judeje. Ti mudraci nisu puki zvjezdoznanci ili istraživači kozmosa, već su to u prvom redu tražitelji istine, pisano velikim slovom. Njih je, osim vanjskog znaka i signala zvijezde, svakako morao dotaknuti nemir u srcu koji ih je nagnao na dalek put u Judeju da se susretnu s Bogom u liku djetešca. Oni su istinski bogotražitelji i predstavljaju sve narode i krajeve svijeta tada poznatih kontinenata Azije, Afrike i Europe.

        Darovi koje kraljevi donose su vrlo simbolični i nisu praktični darovi od kojih bi sveta obitelj imala koristi u tom trenutku. Kraljevi se najprije poklanjanju Isusu, padaju ničice pred njim. S tim poklonstvom kraljeva su povezani zlato i tamjan kojima se priliči počastiti Izraelova Boga, a smirna ukazuje na otajstvo Isusove muke i smrti, tj. povezuje otajstvo križa s Isusovim kraljevanjem.

        U starome su svijetu nebeska tijela smatrana božanstvima koja vladaju i na neki način određuju sudbinu ljudi pa je čovjek morao tražiti način kako se pomiriti s tim silama. Vjera u jednoga Boga, koju eksplicitno spominje Sveto pismo, već u knjizi postanka jasno daje do znanja da Bog, stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga postavlja planete i zvijezde na nebesima. Sveti Pavao naglašava da Krist, koji se rodio, trpio, umro i uskrsnuo, vlada svemirom. Zvijezda koja je upućivala na dijete Isusa ne upravlja njime, već Dijete upravlja zvijezdom. Drugim riječima, Bog koji se pojavio i rodio u štalici je veći od svih sila ovoga svijeta i vrijedi neizmjerno više od cijeloga svemira.