Duhovne vježbe - Badija 2018.

Od 17. do 22. rujna obavljali smo duhovne vježbe u našem samostanu na otoku Badiji kraj Korčule.

    Ove jeseni duhovne vježbe za nas bogoslove s privremenim zavjetima održane su u našem samostanu na Badiji, otoku u neposrednoj blizini Korčule. Nakon obnavljanja samostana tu se sada u ljetnom razdoblju održavaju seminari, koje najčešće vodi fra Jozo Zovko, koji nas je u samostanu i primio, zajedno s osobljem koje se tih dana brinulo za nas.

Duhovne vježbe vodio je fra Kristian Stipanović, gvardijan franjevačkog samostana u Imotskom, kao i župnik župe sv. Franje u Imotskom, te uz to još i odgojitelj postulanata provincije kojoj pripada, Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. S fra Kristianom smo kroz ove dane razmišljali o posvećenom životu, kroz razne aspekte: odnos prema našoj volji, razumu, osjetilima, stvarima, vremenu, prostoru… Za posvećenu osobu je sve to navedeno zapravo posvećeno i pripada Bogu te se stoga na takav način prema tome ona i treba odnositi. 

Pred sami završetak duhovnih vježbi, u petak, imali smo Put križa na postajama, čije je postavljanje na Badiji nedavno dovršeno, te je ovom prilikom fra Kristian, zajedno s fra Jozom Zovkom, blagoslovio ovaj Put križa. U subotu smo jutarnjom misom završili duhovne vježbe te se zaputili za Zagreb.