Zašto moliti? (verzija za ateiste i agnostike)

Čak i ako niste religiozni po prirodi i odgoju, pa i ako ste skroz na skroz skeptik, molitva vam može pomoći mnogo više nego što vjerujete, jer je to i praktična stvar.

Što to znači praktična (stvar)? Molitva ispunja tri osnovne psihološke potrebe koje svi ljudi imaju, bez obzira da li vjeruju u Boga ili ne:

1. Molitva nam pomaže da riječima formuliramo točno što nas muči. Ako tražimo pomoć u vezi s nekim problemom, moramo to formulirati riječima.

2. Molitva nam daje osjećaj da dijelimo naš teret, da nismo sami. Malo nas je tako jakih da možemo podnijeti najteže terete i najbolnije nevolje sami. Ponekad su naše brige tako intimne naravi da ih ne možemo diskutirati čak ni s najbližima. Tada je molitva odgovor. Svaki psihijatar će nam reći kad smo napeti i u agoniji duše, da je terapeutski dobro kazati nekome svoje neprilike. Kad ne možemo reći nikome, uvijek možemo reći Bogu.

3. Molitva daje moć principu djelatnosti. To je prvi korak prema akciji. Svjetski poznati znanstvenik i nobelovac rekao je: "Molitva je najsnažniji oblik energije, koju čovjek može stvoriti". Zašto je ne koristiti?