Fra Josipovo i fra Velimirovo ređenje za prezbitere

Fra Velimir Bagavac (župa Kraljeva Sutjeska) i fra Josip Mioč (župa Šuica) bit će 6. lipnja zaređeni za prezbitere u misiji bl. Alojzija Stepinca u Chicagu.U petak 6. lipnja 2008., na večernjoj sv. Misi u 18 sati, u misiji bl. Alojzija Stepinca u Chicagu (SAD), koju vodi fra Ivica Majstorović, dvojica đakona, članovi naše Provincije, fra Velimir Bagavac (župa Kraljeva Sutjeska) i fra Josip Mioč (župa Šuica) bit će ređeni za prezbitere. Sveti red prezbiterata podijelit će im kotorski biskup mons. Ilija Janjić. Đakoni su u Kustodiji proveli pastoralnu godinu, fra Velimir u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku, a fra Josip u župi sv. Jeronima u Chicagu. Čestitamo!