Prvi tjedan došašća: Subota

Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju...

Iz evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima; »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.« Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi: Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!' Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 9, 35-38; 10, 1.6-8)

Gospodin je došao jednom, uzeo naše ljudsko tijelo, postao nama u svemu jednak, osim u grijehu. Vjeru u to Crkva ispovijeda već dva tisućljeća. Ali jednako tako Crkva vjeruje da će Krist ponovno doći. U svome prvom Dolasku navijestio je Kraljevstvo nebesko kazavši da je ono već među nama. O Drugom Dolasku to će Kraljevstvo potpuno zavladati. Na čijoj strani želim biti kada Krist ponovno dođe? Ako želim biti na njegovoj strani, vršiti mi je ono što je on zapovjedio. Da bih ostao na njegovoj strani potrebna mi je njegova milost, čiji je posrednik Crkva po svojim službenicima. Zato jutros prihvaćam Gospodinov poziv i molim ga za nova svećenička i redovnička zvanja u Crkvi.

Molitva: Gospodine Isuse, ti koji si Gospodar žetve, ne daj da tvoja njiva ikada ostane bez revnih i svetih radnika.

Očenaš, Zdravomarijo, Slava Ocu.

Molitvena nakana za danas: Molimo za nova svećenička i redovnička zvanja u Crkvi.