Bezgrešno začeće blažene Djevice Marije

O doista, Gospodin s tobom, jer tebi Gospodin dade da tebi, s Njime, sva priroda bude dužnikom.Nebo, zvijezde, zemlja, rijeke, dani, noći – sve što je podložno čovjekovoj vlasti i koristi – sve se, Gospođo, raduje jer je na neki način po tebi obnovljeno u izgubljenu dostojanstvu i obdareno nekom neizrecivom milinom. Sve je gotovo umrlo kad je izgubilo ono prirođeno dostojanstvo da služi gospodstvu i da koristi Božjim hvaliteljima, za što je bilo stvoreno. Stvorenje je bilo poput roblja potlačeno i nagrđeno zloupotrebom ljudi koji su služili kumirima, jer za to ono ne bijaše stvoreno. I zato se svi stvorovi kao nanovo uskrsli raduju, jer im je čast biti pod vlašću i na korist Božjih slavitelja.

Da, sve stvorenje kao da kliče s nove i neprocjenjive milosti, jer osjeća samoga Boga, Stvoritelja svoga: i to ne samo ukoliko ga osjeća nad sobom kako nevidljivo ravna, nego i vidljivo u sebi ukoliko mu kao posvetitelju služi. A sva ta dobra proistekoše po blagoslovljenome plodu blagoslovljene utrobe blagoslovljene Marije.
Zahvaljujući punini tvoje milosti, Marijo, veseli se i sve podzemlje s oslobođenja, i sve nadzemlje s obnovljenja. Po istome slavnome Sinu tvoga slavnoga djevičanstva kliču i svi pravednici što preminuše prije njegove životvorne smrti jer je raskinuto njihovo ropstvo; čestitaju i svi anđeli jer je ponovno podignut gotovo srušeni grad njihov.

Ženo, puna i prepuna milosti! Od preobilja tvoje punine zaliveno, sve je stvorenje živnulo. Djevice blagoslovljena i preblagoslovljena, tvojim blagoslovom blagoslovljena je sva priroda: nju, svoje stvorenje, blagoslovi Stvoritelj, da ona, stvorenje, blagoslivlje svoga Stvoritelja.

Bog Sina svoga – koga jedinoga od srca, sebi jednakim rođenoga, kao samoga sebe ljubljaše – dade Mariji. I njega – istoga, a ne drugoga – sebi iz Marije za sina načini. I tako jedan te isti bijaše zajedno i Sin Božji i Marijin.

Sva je priroda od Boga stvorena, a Bog se rodio iz Marije. Bog je sve stvorio, a Marija Boga porodi. Bog koji sve načini, sebe načini iz Marije. I tako je sve ono što načini obnovio. On koji je mogao sve učiniti ni iz čega, ne htjede to što bijaše oskvrnuto obnoviti bez Marije.

Bog je, dakle, otac svega stvorenoga, a Marija je majka obnovljenog stvorenja. Bog je otac svega načinjenoga, a Marija majka svega uspostavljenoga. Jer, Bog rodi Onoga bez kojega uopće ništa ne postoji, a Marija porodi toga istoga bez kojega ništa dobro ne postoji.

O doista, Gospodin s tobom, jer tebi Gospodin dade da tebi, s Njime, sva priroda bude dužnikom.

Zborna molitva: Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. Po njezinu zagovoru daj nam da čista srca dođemo k tebi. Po Gospodinu...

Iz Propovijedī svetog Anselma, biskupa