Postavljanje u službu novih lektora i akolita

U subotu 13. listopada u našoj samostanskoj kapelici nakon duhovnog nagovora o. provincijala fra Miljenka Šteke, uvedeni su u službu novi lektori i akoliti.

        U subotu 13. listopada u našoj samostanskoj kapelici podijeljene su službe lektorata i akolitata. Prije obreda otac provincijal fra Miljenko Šteko održao je bogoslovima duhovni nagovor u kojem se osvrnuo na smisao i cilj našeg postojanja, te samim time i na naše djelovanje u svijetu i zajednici. Svoje promišljanje počeo je ulomkom iz Ivanova evanđelja 21, 15-25, gdje Petar tri puta potvrđuje ljubav prema Isusu kojega je također tri puta zatajio. Taj ulomak povezao je i sa našim djelovanjem i življenjem svoga poziva, te naglasio da se uvijek i iznova trebamo vraćati na izvore svoga zvanja, na one trenutke u kojima Krist i nas pita "Ljubiš li me?" 

    Pod obredom u kojem su ministrirala naša dva novoređena đakona: fra Dragan Bolčić i fra Nikola Jurišić, otac provincijal uveo je u službu 6 novih lektora: fra Vinko Baćak, fra Ante Begić, fra Matija Jurišić, fra Ante Mitar, fra Željko Tomić i fra Ante Vukoja, te su time postali navjestitelji Riječi. 

    Službu akolitata primili su: fra Slavko Anđelić, fra Ivan Crnogorac, fra Fran Ćorić, fra Ivan Malić, fra Marin Mikulić, fra Robert Radić, fra Đuro Ravenšćak, fra Ivan Tomić, fra Slaven Tomić, fra Mate Zlomislić, te postali pomoćnici u službi oltara.