Podjela službi: novi lektori i akoliti

U subotu, 31. listopada, u našoj samostanskoj zajednici održana je redovita mjesečna duhovna obnova koju je ovaj put predvodio dr. fra Nikola Vukoja, profesor na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu.

Kao i nekoliko puta do sada, fra Nikola, inače veliki poznavatelj života i djela svetoga Franje, govorio je o toj neiscrpnoj temi za nas franjevce. Tema kratkog razmišljanja bila je jedna od prvih Franjinih molitava: "Svevišnji, dični Bože, rasvijetli tmine moga srca! Podaj mi pravu vjeru, sigurnu nadu, savršenu ljubav. Osjet i spoznaju, Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed."

Fra Nikola je istaknuo kako je ovo jedina molitva koju je Franjo molio u prvom licu jednine. Razlog tome je što on tada još uvijek nije imao braću i što još uvijek nije doživio evanđelje u punini. To je molitva traženja koja je u njegovu životu rijetkost. Njegove su molitve većinom molitve zahvaljivanja. U ovoj Franjinoj molitvi su sadržane tri teologalne kreposti koje bi svima trebale biti uzor: vjera, ufanje i ljubav. Fra Nikola je naglasio kako je jako bitan ovaj dio osjet i spoznaja jer tu Franjo moli da mu Božje stvari uvijek budu zanimljive i da cijelim svojim bićem "diše" i "osjeti" Boga. U cijelom nagovoru fra Nikola je kroz lik i djelo svetoga Franje promatrao nas današnje franjevce i naš odnos prema Bogu i evanđelju. Govoreći o važnosti odluke za Boga i Evanđelje rekao je: "Kad čovjek nešto čvrsto odluči onda prestanu ljudski obziri. "

Ova duhovna obnova nastavljena je klanjanjem u šutnji pred Presvetim oltarskim Sakramentom, te zajedničkom svetom misom koja je slavljena u našoj kapelici. Nakon kratkog predaha program je nastavljen molitvom krunice te večernjom molitvom za vrijeme koje su podijeljene službe lektorata i akolitata. To su dvije službe koje se kod svećeničkih kandidata odnose na dva stupnja prema svećeničkom ređenju. Te službe mogu biti podijeljene i vjernicima laicima kao zasebne službe te one više nisu pridržane kandidatima za prezbiterat. Zadaća lektora ili čitača je navijestiti Riječ Božju te je na poseban način znakovita gesta prilikom predaje Svetog pisma: "Primi knjigu Svetog pisma i vjerno predaj Riječ Božju, da bude što jača u ljudskim srcima." Akolit koji je propisno uveden u službu, kako bi pomogao đakonu i posluživao svećenika u liturgijskim slavljima ima i brigu dijeljenja pričesti, ako nema redovitih služitelja.

Službu lektora primili su: fra Marin Karačić, fra Perica Ostojić i fra Tomislav Mandurić, a službu akolita: fra Antonio Šakota, fra Bojan Rizvan, fra Dario Galić, fra Goran Azinović, fra Hrvoje Miletić i fra Ivan Marić. U ime provincijala ove je službe podijelio naš magistar fra Ljubo Kurtović.

Duhovna obnova imala je svoj završetak u večernjim satima kada smo svi zajedno razmatrali Riječ Božju od svetkovine Svih Svetih.