fra Jozo Hrkać, dobitnik rektorove nagrade

Čestitamo našem fra Jozi!

U petak, dana 6. srpnja, u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, naš fra Jozo Hrkaća je dobio Rektorovu nagradu za rad na temu: "Biblijska uporaba i teološka interpretacija glagola ὤφθη".

"Sveučilište u Zagrebu znanstveni i umjetnički rad studenata smatra integralnim dijelom njihova obrazovanja. Izravno uključivanje studenata u znanstveni i umjetnički rad čini vrlo bitan i sastavni dio studijskoga programa čime se kod studenata potiču razvoj kritičkog rasuđivanja i kreativnosti, navike samostalnoga obrazovanja te stjecanje dodatnoga znanja i istraživačkih vještina. Izvedbom projekta i pisanjem rada student upoznaje znanstveni ili umjetnički pristup i metode kao aktivni sudionik te pritom uči postaviti hipotezu, prikupiti i evaluirati podatke, priopćiti rezultate i zaključke vlastitoga istraživanja te razmišljati i zaključivati kritički i na znanstveni način tijekom cijele profesionalne karijere. Stoga Sveučilište potiče sve studente da se uključe u znanstveni i umjetnički rad u akademskoj zajednici, a od voditelja znanstvenih i umjetničkih programa i projekata te ostalih nastavnika očekuje da zainteresiranim studentima omoguće uključivanje u rad na znanstvenim i umjetničkim projektima u sklopu Sveučilišta. Radi poticanja i promicanja ovih ciljeva ustanovljuje se Rektorova nagrada  kojom se nagrađuju najbolji studentski znanstveni radovi, odnosno umjetnička ostvarenja." (Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade)

Od srca čestitamo našem fra Jozi, koji istog dana i diplomirao izvrsnim uspjehom! Želimo mu obilje sreće u daljnjem životu i radu, neka ga blagoslovi Onaj koji mu se dade vidjeti i koji ga pozva!